021-44702418

رنگ مو و ملزومات › ابزار رنگ

رنگ مو و ملزومات › ابزار رنگ

برند

فرچه رنگ مو

فرچه رنگ مو

IX

17,000 تومان
برس رنگ مو

برس رنگ مو

CCLI

47,000 تومان
برس رنگ مو

برس رنگ مو

CCLI

43,000 تومان
برس رنگ مو حرفه ای

برس رنگ مو حرفه ای

CCLI

49,000 تومان
قیچی کوتاهی

قیچی کوتاهی

QDENCO

152,000 تومان
شانه رنگ ابرو

شانه رنگ ابرو

POUYA

3,000 تومان
شانه رنگ دو طرفه

شانه رنگ دو طرفه

POUYA

8,000 تومان
سوزن تاتو

سوزن تاتو

POUYA

5,000 تومان
پیشبند یکبار مصرف

پیشبند یکبار مصرف

POUYA

1,000 تومان
کلاه مش درجه 1

کلاه مش درجه 1

POUYA

37,000 تومان
کلاه مش موقت

کلاه مش موقت

POUYA
2 مدل
4,000 تومان
عینک محافظ

عینک محافظ

POUYA

20,000 تومان
قیچی کوتاهی

قیچی کوتاهی

CCLI
2 مدل
موجود نیست